วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

นางสาวกมลพร  แซ่ตั้น (นก)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ที่ 2
รหัสนักศึกษา 554188043
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2536
จังหวัดราชบุรี
คติประจำใจ: ทิ้งอดีต อยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคต

นางสาวศิริวรรณ  อุ่นกล่อม (กวาง)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ที่ 2
รหัสนักศึกษา 554188062
เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2535
จังหวัดตาก
คติประจำใจ: อย่าเดินตามรอยเท้่าคนอื่น แล้วจะไม่มีรอยเท้าของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น